• Manisa, TR 45030
  • info@hasansemihbilgin.com
  • +90 530 996 4550
Duygudurum Bozuklukları

Duygudurum Bozuklukları

Major Depresyon;

Yaşam boyu yaygınlığı %7.8 ile %17.1 arasında değişmektedir. Kadınlar da iki kat daha fazla görülür. Başlangıç yaşı ortalama 30’lu yaşlardır.

Hastalık depresif duyguduruma eşlik eden hemen hemen tüm yaşamsal aktivitelere karşı ilgi, zevk kaybı ile iştahsızlık, kilo kaybı, uyku bozuklukları, yorgunluk, bitkinlik, enerji kaybı, sinirlilik ya da aşırı tepkisizlik, dikkat ve konsantrasyonda bozulma ve yineleyici ölüm düşünceleri, intihar düşünceleri, planları ile bu belirtilerin belirgin bir sıkıntıya ve mesleki ya da toplumsal anlamda işlev kaybına yol açmasıyla seyreden önemli bir ruh sağlığı sorunudur.

Genetik, Çevresel ve Kişisel bir çok faktör Depresyonun ortaya çıkmasında ve seyrinde rol oynar.

Tedavide İlaçlar yanında destekleyici psikoterapi yöntemleri kullanılır. Bazı vakalarda Elektroşok Tedavisi (Elektrokonvülzif Terapi) ilk seçenek ya da son seçenek olarak tedavide kullanılır.

 

İki Uçlu Mizaç Bozukluğu (Bipolar Affektif Bozukluk, Manik Depresif Bozukluk);

Manik Depresif hastalık manik ve depresif ataklarla seyreden ataklar dışında tamamen normale dönen tekrarlayıcı özelliğe sahip bir duygudurum yani mizaç bozukluğudur.

Yaşam boyu yaygınlığı %1.8 gibidir. Kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta görülür. Başlangıç yaşı ortalama 30'dur (18-44 yaş aralığı).

Ataklar birkaç yılda bir ataktan, yılda birkaç atak sıklığında olabilir.

Manik Atak da depresyonun tersine, bir enerji artışı vardır ve bu kişinin günlük yaşamına yansır şöyle ki az uyurlar birkaç saat uyku dinlenmeleri için yeter, çok hareketlidirler, çok konuşurlar, girişken olurlar, plansız projelere kalkışırlar, çok para harcarlar, uygunsuz ilişkiler kurarlar, kendilerini çok güçlü hissederler her şeye muktedir olduklarını hatta büyük kurtarıcı, Mesih olduklarına bile inanan vakalar olabilir. Atak hem kişiyi hem de ailesini ağır maddi manevi bedellerle karşı karşıya bırakabilir.

Tedavide Depresif ya da Manik Atak tedavisi yanında olası yeni ataklardan hastayı korumak adına koruyucu tedavide planlanır. Tedavide ana unsur ilaçlardır. Destekleyici psikoterapi, rehabilite edici uygulamalar, Sosyal ve Aile desteğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılır.

 

Distimik Bozukluk  ;

En az 2 yıldır süren, ağır olmayan depresif duygudurumla karakterli, iştahsızlık ya da aşırı yeme, uykusuzluk ya da aşırı uyku, düşük enerji düzeyi, düşük benlik saygısı, umutsuzluk düşünceleri ve dikkat-konsantrasyon sorunları ile seyreder.

Yaşam boyu sıklığı %6’dır ve en yaygın Depresif durumdur.

Tedavide İlaçlar ve Destekleyici, Bilişsel-Davranışçı terapi yöntemleri kullanılır.