• Manisa, TR 45030
  • info@hasansemihbilgin.com
  • +90 530 996 4550
Somatoform Bozukluklar

Somatoform Bozukluklar

Somatizasyon Bozukluğu;

Bedensel herhangi bir hastalığa bağlı olmadan ortaya çıkan ve bir çok organ sistemine ait yakınmalarla seyreden bir bozukluk. Kronik seyirlidir. 30 yaşından önce başlar. Mesleki ve sosyal işlevsellik bozulması yanında aşırı tıbbi yardım arama davranışı eşlik eder.

Kadınlarda erkeklerden 5 kat daha fazla görülür. Yaşam boyu yaygınlığı %0.1-0.2 olarak bildirilmektedir.

En sık rastlanan bulgular; Bulantı-kusma, şişkinlik, yutma güçlüğü, kol ve bacaklarda ağrı, unutkanlık, idrar şikayetleri gibi

Bozukluk kronik seyirli ve sıklıkla işlev kaybına yol açan bir bozukluktur.

Tedavide bireysel ve grup psikoterapisi yanında gerek duyulduğunda ilaçlardan da yararlanılır.  

                 

 Konversiyon Bozukluğu;

Bilinen bir nörolojik veya tıbbi hastalıkla açıklanamayan bir veya daha fazla nörolojik semptomun (örn. bayılma, felç, körlük) bir arada olması ile karekterize bir bozukluktur. Psikolojik bir çatışmanın bedensel (somatik) yakınmaya dönüştüğü varsayılır. İçsel çatışmanın yarattığı gerginlik bilinçdışı ortaya çıkan somatik bulgu ile hafiflerken bazen bu bulgular bilinçli biçimde bir amaç için kullanılabilir.

Kadınlarda 2-5 kat daha fazla görülür. Her yaşta başlayabilir.

Tedavide ilk hedef belirtilerin giderilmesidir. Belirtilerin giderilmesinde semptoma yönelik  tedavi yaklaşımları yanında gerekirse Hipnoz dan ve davranışçı terapiden yararlanılır.

 

Hipokondriyazis;

Bedensel belirti ve duyumların yanlış yorumlanmasına bağlı olarak belirtilerden ziyade ciddi bir hastalığın olduğuna dair korku ya da düşüncesi ile aşırı zihin meşguliyeti ile karekterizedir. Hastalık Hastalığı olarak da bilinir. Bir dosya dolusu tıbbi evrakla doktor doktor gezerler.

Genel Tıbbi uygulamada yaygınlığı %3-9 arasındadır. 20-30’lu yaşlarda başlar. Erkek kadın oranı eşittir.

Tedaviye erken başlama iyileşme açısından daha iyi sonuçlar verir.

Tedavide ilaçlar yanında bilişsel davranışçı psikoterapi yöntemlerinden yarar görürler.

 

Beden Algı Bozukluğu;

Görünümde hayali bir kusurla aşırı zihinsel uğraş ya da önemsiz bedensel bir anomali ile ilgili belirgin derecede endişe duymaktır. Sıklıkla saç, cilt, yüz biçimi ya da yüz özellikleri gibi yüz ya da baştaki hayali kusurların çarpıtılması vardır. Araştırmalar belirli popülasyonlarda %0.7-5 arasında değişen yaygınlık bildirmişlerdir. Düzeltici kozmetik cerrahiye başvuranların %2’sinin bu hastalığa sahip olduğu tespit edilmiş.

Tedavide İlaçlar yanında davranış terapisi kullanılır.